Industrisøm

Vantette bagger som sikrer elektronisk utstyr.