KJØPSBETINGELSER

Generelt:
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av unica.no. Vilkårene gjelder for alt salg fra Unica så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Alle priser er oppgitt i NOK. Unica forbeholder seg for eventuelle feil som kan oppstå p.g.a. tekniske feil m.m.

Unica sender varene så fort det lar seg gjøre og blir det forsinkelser, så blir kunde informert om dette. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.
Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til Unica og helst på ankomstdagen via e-post eller telefon. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den.

Returforsendelse må betales av kjøper. Unica betaler tilbake kostnadene uten fraktkostnader. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
Unica er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Unica er ikke ansvarlig for indirekte tap vedr. Unica forhlder seg til «Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.»
Unica forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder til enhver følge av endringer i lovgivningen.

Priser og levering

Forsendelse:

Unica forholder seg kun til beskrivelse av produktet som er beskrevet, og vi kan ikke akseptere retur av vare som er utenfor dette.

All retur av varer betales av kunde, så fremt ikke varene er skadet ved ankomst. Alle fraktpriser gjelder for Norge og det er egne priser for internasjonale frakt.

Kundens plikter:

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Angrefrist:

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester.

Taushetsplikt:

Unica vil hele tiden behandle alle kundeopplysninger fortrolig og Unica vil ikke spre dette videre til utenforstående.