ALLE PELI-LYKTER FØLGER ANSI FL1-STANDARDEN

De fleste produsenter av LED-lykter har blitt enige om en standard for måling av teknisk data for lykter. Det vil alltid være forskjellige tekniske opplysninger, men skal man følge ANSI FL1-standarden så gjelder førlgende:

ANSI FL1-standarden angir Run Time som tiden det tar før lysstyrken er redusert til 10% av den opprinnelige lysstyrken. Dvs. at hvis en lykt har 150 lumen, vil Run Time være tiden det tar før lysstyrken er 15 lumen.