PeliCase 1095

Med skuminnlegg.
  • Inn. mål: 400x283x52 mm.
  • Ut. mål: 436x336x66 mm.
  • Dybde lokk: 26 mm.
  • Dybde bunn: 26mm.
  • Farge: sort.

Kategori: Peli Tab/PC