PeliCase i1065

Med innvendig holder som kan stille iPad i ønsket vinkel. 
  • Inn. mål: 253x197x21 mm.
  • Ut. mål: 276x236x31 mm.
  • Dybde lokk: 10 mm.
  • Dybde bunn: 10mm.
  • Farge: sort.

Kategori: Peli Tab/PC