Vi gjør veldig mange jobber der oppdraget er å lage en skuminnredning i standardkasser som er spesialtilpasset et spesifikt utstyr. Vi begynner da med å måle opp utstyret og avklarer deretter hvilken koffert som kan brukes. Vi gir alltid et pristilbud slik at kunden har full oversikt over kostnadsbildet. De fleste ser på dette som en investering for bevaring av kostbart utstyr under transport og lagring. Det gir også et profesjonelt uttrykk i møte med deres kunder.

Kontakt oss for skuminnredning i standardkasser